صندوق های سرمایه گذاری

هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد

صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد که با هدف سرمایه گذاری در اوراق بهادار ایجاد شده است.

صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون

این صندوق از نوع صندوقهای سرمایه گذاری در سهام و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد که با هدف سرمایه گذاری در اوراق بهادار ایجاد شده است.

صندوق با پیش بینی سود نگین رفاه

اين صندوق از نوع صندوق هاي سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمين شده است .