شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

شرکت کارگزاری بانک رفاه (سهامی خاص) در تاریخ 1373/01/06 تحت شماره 103843 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، و در تاریخ  1387/09/25 به شماره  10641 بعنوان کارگزار بند 13 ماده یک قانون

بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

این شرکت با تأکید بر افزایش آگاهی جمعی نسبت به بازار سرمایه و با تمرکز بر سازمان یافتگی از طریق کارکنان متعهد و حرفه ای، توانسته به شریکی قابل اعتماد برای مشتریان تبدیل گردد.

درحال حاضر کارگزاری بانک رفاه با کسب رتبه " الف " در بورس اوراق بهادار و رتبه " ب " در بورس کالای ایران و همچنین در اختیار داشتن بیش از 250،000،000،000 ریال سرمایه مشغول فعالیت می باشد.

ما با رویکرد خلق ارزش برای مشتریان از طریق استفاده از فناوری های مدرن به روز، ارائه خدمات پشتیبانی حرفه ای و بی وقفه و تلاش برای حفظ ارتباط سالم و طولانی مدت، به اعتلای تجربه مشتریان از کارگزاری بانک

رفاه پرداخته ایم.

برآیند این نگرش راهبردی و استفاده از پتانسیل های در اختیار و همچنین تلاش تیم مدیریت و همکاران، موجب کسب موفقیت های بسیار و درخشیدن نام کارگزاری در بین برترین های بازار سرمایه گردیده است.

: مشخصا ت ثبتی کارگزاری

شماره ثبت : 103843 | تاریخ ثبت : 1373/01/6 | محل ثبت : تهران | شناسه ملی : 1010147753 

  کد اقتصادی : 411111198789  | سرمایه ثبت و پرداخت شده : 250،000،000،000 ریال

: هیأت مدیره

آقای مهدی دلبری : مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره

آقای سیدحمید سیدی : رئیس هیأت مدیره

آقای حمیدرضا هادی : عضو هیأت مدیره

 آقای احمد قنبر : عضو هیأت مدیره

آقای حمید جمرک : عضو هیأت مدیره

: مدیران

مشاور مدیر عامل : آقای جواد سنگینیان

مدیر واحد معاملات بورس و اوراق بهادار: آقای علیرضا زمانی

مدیر واحد بورس کالا : آقای محمود رئیس پور