نبض بازار
تصویر محتوا

در خصوص محدوديت قيمت عرضه اوليه نماد معاملاتي (زشگزا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت شير و گوشت زاگرس شهرکرد در نماد (زشگزا1)، تاکيد مي گردد دامنه قيمت در ثبت سفارش از مبلغ 3,400 ريال تا مبلغ 3,500 ريال مي باشد. بديهي است سفارش هاي با قيمت خارج از اين محدوده در عرضه اوليه ترتيب اثر داده نخواهد شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

ادامه توقف نماد (شيراز1) به علت بررسي بيشتر اطلاعات با اهميت

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت پتروشيمي‌شيراز(شيراز1)با توجه به ابهام در افشاي اطلاعات با اهميت، حداكثر تا 2 روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

اطلاعيه مهم در خصوص خريد سهام شركت كنتورسازي ايران ( آكنتور)

پيرو اطلاعيه شماره 34368/181 مورخ 1396/10/20 معاونت بازار، به اطلاع کليه فعالان محترم بازار مي¬رساند بر اساس مصوبه شوراي عالي محترم بورس مبني بر اجازه انجام معاملات در خارج از ساعت معاملاتي، اشخاص حقيقي دارنده سهام شرکت کنتورسازي ايران (آكنتور) مي توانند براي فروش سهام خود، پس از مراجعه به يکي از شرکت هاي کارگزاري عضو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و ارائه دستور فروش و تکميل تعهدنامه واگذاري سهام تا روز سه شنبه مورخ 1396/10/26 اقدام نمايند. لازم بذكرست تاريخ و زمان ورود سفارشات به سامانه معاملات متعاقبا طي اطلاعيه بعدي اعلام خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

پذيره نويسي مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتي (ثباغح1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,378,152 حق تقدم استفاده نشده شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام) در نماد (ثباغح1)، امروز دوشنبه مورخ 25/10/1396، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذکر است محدوديت حجمي خريد در هر سفارش 50,000 سهم مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: مهلت پذيره نويسي عمومي تا تاريخ 02/11/1396 بوده لذا نماد معاملاتي مذكور (ثباغح1) در پايان روز معاملاتي دوشنبه مورخ 02/11/1396 متوقف مي گردد. كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استدنشده را به كارگزار فروشنده پرداخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور رابه حساب ناشر واريز نمايد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه سهام مذكور حق ...

تصویر محتوا

بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (ارفع1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع1) پس از ارائه افشاي اطلاعات با اهميت ، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز يكشنبه مورخ 24/10/1396 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

پذيره نويسي مجدد حق تقدم استفاده نشده در نماد معاملاتي (ثباغح1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ تعداد 5,378,152 حق تقدم استفاده نشده شركت شهرسازي و خانه سازي باغميشه (سهامي عام) در نماد (ثباغح1)، امروز يكشنبه مورخ 24/10/1396، بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذکر است محدوديت حجمي خريد در هر سفارش 50,000 سهم مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: مهلت پذيره نويسي عمومي تا تاريخ 02/11/1396 بوده لذا نماد معاملاتي مذكور (ثباغح1) در پايان روز معاملاتي دوشنبه مورخ 02/11/1396 متوقف مي گردد. كارگزاراني كه حق تقدم مذكور را خريداري مي نمايند، مي بايست وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده را همزمان با تسويه وجه معامله حق تقدم به شركت سپرده گذاري مركزي واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه معامله حق تقدم و همچنين وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده (ارزش اسمي هر سهم) بر عهده كارگزار مربوطه مي باشد. شركت سپرده گذاري مركزي، وجوه حق تقدم استاده نشده را به كارگزار فروشنده پرداخت نموده و كارگزار فروشنده مكلف است وجوه مذكور رابه حساب ناشر واريز نمايد. لازم به ياد آوري است با توجه به اينكه سهام مذكور ...

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري مسكن الوند(ثالوند1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 26/10/1396، در پايان معاملات امروز يكشنبه مورخ 24/10/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

سررسيد نهايي و توقف نماد معاملاتي (صايتل1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي اوراق اجاره شركت واسط مالي ارديبهشت يكم (با مسئوليت محدود) در نماد (صايتل1)، به دليل سررسيد در تاريخ 22/10/1396، در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 20/10/1396 متوقف مي گردد. يادآور مي گردد، شرکت واسط مالي ارديبهشت يكم (با مسئوليت محدود) موظف است نسبت به پرداخت آخرين اجاره بهاي ماهانه اوراق در روز بيست و دوم هر ماه و نيز پرداخت اصل مبلغ اوراق در روز بيست و دوم دي ماه سال 1396 به حساب شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه اقدام نمايد. اجاره بهاي ماهانه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد اجاره بهاي ماهانه تعلق مي گيرد. همچنين اصل مبلغ اوراق نيز به دارنده اوراق در روز قبل از سررسيد نهايي اوراق تعلق مي گيرد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (زنگان1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعت روي زنگان (زنگان1) پس از شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام، از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي،امروز چهارشنبه مورخ 20/10/1396 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

گشايش نماد معاملاتي (وپسا1) درتابلو پايه ج بازار پايه

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس (وپسا1) فردا چهارشنبه مورخ 20/10/1396 در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1)معاملات نمادهاي درج شده در تابلوي پايه ج ، صرفا در روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته قابل انجام است. 2)محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. همچنين خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد ذوپسا ، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي (حبندر1)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت خدمات دريايي و كشتيراني خط دريا بندر(حبندر1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 23/10/1396، در پايان معاملات امروز سه شنبه مورخ 19/10/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (فرآور)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت فرآوري مواد معدني ايران(فرآور)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي(پارسان)

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(پارسان)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (كاذر)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت فرآورده هاي نسوز آذر(كاذر)با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي فوق العاده با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد (فرآور) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف

به اطلاع ميرساند نماد معاملاتي شركت فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌(فرآور)با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، متوقف گرديد. نماد مذكور روز معاملاتي بعد بصورت حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران