نبض بازار
تصویر محتوا

توقف نمادهاي معاملاتي (كگل)،(ومعادن)،(داسوهح)،(كهمداح)

به اطلاع مي رساند، در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر(كگل)و سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات(ومعادن)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه،حق تقدم شركت هاي داروسازي اسوه(داسوهح)و شيشه همدان(كهمداح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران

تصویر محتوا

گشايش نماد حق تقدم خريد در نماد معاملاتي (كيسونح1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم خريد سهام شركت كيسون (سهامي عام) در نماد (كيسونح1)، امروز شنبه مورخ 1396/12/26 بدون محدوديت دامنه نوسان آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. لازم به ذكر است، محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتي (كيسونح1)، به تعداد 50,000 سهم تعيين مي گردد. همچنين مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام شركت كيسون (سهامي عام) در نماد (كيسونح1) تا تاريخ 1397/02/22 مي باشد لذا نماد معاملاتي مذكور (كيسونح1) در پايان معاملات روز شنبه مورخ 1397/02/22 متوقف مي گردد. خريداران نهايي حق تقدم سهام جديد، مي بايست مفاد اطلاعيه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 18/05/1390 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهاار سرمايه اي سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 30/05/1390 اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادا ...

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي شركت بيمه آرمان (آرمان1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت بيمه آرمان (آرمان1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 28/12/1396، در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 26/12/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نمادهاي معاملاتي( دتماد)،(كچاد)،(شكلر)،(شكلرح)

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت هاي توليد مواداوليه ‌داروپخش‌(دتماد)،معدني ‌و صنعتي‌ چادرملو(كچاد)،نيروكلر(شكلر) و حق تقدم شركت نيروكلر(شكلرح) ، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند، همچنين ادامه معاملات در نماد مذكور در دامنه مجاز نسبت به قيمت مرجع<<قيمت كشف شده در حراج>>امكان پذير است . مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (وپارس)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بانك پارسيان(وپارس)پس از رفع تعليق-برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي-افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (وبصادر)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بانك صادرات ايران (وبصادر)پس از رفع تعليق-برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي-افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف ، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (كيميا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت - گروه الف، از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي،امروز چهارشنبه مورخ 23/12/1396 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

بازگشايي نماد معاملاتي (ثعمرا1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا1) پس از افشاي اطلاعات با اهميت – گروه ب از طريق انجام حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت و با اعمال يك مرحله پيش گشايش 30 دقيقه اي، امروز چهارشنبه مورخ 23/12/1396 آماده انجام معامله مي باشد. لازم به ذكر است در صورت كشف قيمت پس از انجام حراج ناپيوسته و حذف سفارشات باقيمانده، انجام معاملات در نماد مذكور به صورت حراج پيوسته در دامنه مجاز قيمتي امكان پذير است. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

گشايش نماد معاملاتي اوراق مشاركت دولت –واجد شرايط خاص (اشاد51)

كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1227/الف/96 مورخ 20/12/1396 اين شركت، امروز چهار شنبه مورخ 23/12/1396 نماد معاملاتي اوراق مشاركت دولت (واجد شرايط خاص)در نماد معاملاتي اشاد51 با سررسيد 22/09/1398 به منظور تأمين منابع مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام دولت، به منظور آغاز معاملات ثانويه اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي گشايش مي يابد. اوراق مذكور در نماد معاملاتي اشاد51 48 ماهه با تاريخ سررسيد 22/09/1398 بوده و نرخ آن 21 درصد سالانه با مواعد پرداخت هر سه ماه يكبار مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروريست: 1) حجم سفارش هاي وارده در نماد معاملاتي مذكور اشاد51 مي بايست به صورت ضريبي از واحد پايه سفارش LOT باشد. بر همين اساس ضروري است حجم سفارش هاي وارده و انجام معاملات در نماد معاملاتي اشاد51 مضربي از 100 ورقه باشد. 2) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار درر سفارش) در نماد معاملاتي اشاد51 25،000 ورقه مي باشد. 3)قيمت پاياني اوراق، ميانگين موزون معاملات روزانه اوراق در روز گشايش خواهد بود. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي تواني ...

تصویر محتوا

توقف نماد معاملاتي (آريان1)

کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان در نماد معاملاتي (آريان1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 27/12/1396 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 23/12/1396 متوقف مي گردد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

اطلاعيه مهم درخصوص عرضه اوليه شركت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سپ)

به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي¬رساند پيرو اطلاعيه شماره38114/181 مورخ 1396/12/21 معاونت بازار، عرضه اوليه شركت پرداخت الکترونيک سامان کيش (سپ)امروز انجام نخواهد شد. معاونت بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

حراج مجدد نمادهاي معاملاتي(درازك)،(درازكح)،(غگلح)

به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت لابراتوارهاي رازك(درازك)،حق تقدم شركت لابراتوارهاي رازك(درازكح)و حق تقدم استفاده نشده شركت گلوكوزان(غگلح)، با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

تصویر محتوا

توقف نماد (وسبحان1) - اطلاعات با اهميت گروه الف

كارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (وسبحان1)به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سرمايه گذاري سبحان متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي جاري به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مدير عمليات بازار و اعضا فرابورس ايران

تصویر محتوا

نماد معاملاتي (غدام) مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت خوراك دام پارس(غدام)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نمادهاي معاملاتي(وغدير)،(وصنعت)

به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري غدير(وغدير)و سرمايه گذاري صنعت و معدن(وصنعت)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورت هاي مالي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادارتهران