تصاویر مجوزها

                

    

          

   

مجوزهای اخذ شده شرکت کارگزاری بانک رفاه
 •  
 •  
 •  *معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
 •  
 • *معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
 •  
 • *معاملات قراردادهای آتی در بورس اوراق بهادار ایران
 •  
 • *معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
 •  
 • *معاملات برخط اوراق بهادار در بورس و فرابورس
 •  
 • *معاملات بورس انرژی
 •  
 • *مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار
 •  
 • *مشاور پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار
 •  
 • *مشاور پذیرش شرکتها در فرابورس
 •  
 • *صندوق سرمایه گذاری گنجینه رفاه
 •  
 • *صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه
 •  
 • *صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون
 •  
 • *معاملات انواع محصولات در بورس کالای ایران:
 •           رینگ های کشاورزی، نفت و پتروشیمی، فلزات و سلف موازی استاندارد محصولات فلزی