گزارشات مجامع
تصویر محتوا

خروج از پروژه حقانی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

تصویر محتوا

افزودن 100 واگن جدید به اوگان فعلی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان

تصویر محتوا

قرارداد کشت 1.000 هکتار چغندرقند پاییزه با کشاورزان جنوب استان فارس

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/04/1396 شرکت قند مرودشت

تصویر محتوا

راه اندازی فاز سوم شرکت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت پتروشیمی پردیس

تصویر محتوا

بیشترین میزان دریافت چغندر دریک نوبت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/04/1396 شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

تصویر محتوا

پرداخت اقساط خرید نیروگاه منتظر قائم

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

تصویر محتوا

راه اندازی پالایشگاه گازی بیدبلند و پتروشیمی گچسارران در انتهای سال 1397

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/03/1396 شرکت هلدینگ خلیج فارس

تصویر محتوا

راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/02/1396 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

تصویر محتوا

افزایش سهم از بازار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/02/1396 شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

تصویر محتوا

به کارگیری تکنولوژی WHR در سیمان فارس نو

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/02/31 شرکت سیمان فارس و خوزستان

تصویر محتوا

• حجم مطالبات سنواتی بسیار بالا از شرکتهای گروه و لزوم انجام اصلاح ساختار و افزایش سرمایه

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/02/1396 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

تصویر محتوا

رفع مغایرت بین سایپا و سازمان بورس اوراق بهادار

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

تصویر محتوا

راه اندازی کارخانه جدید

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/29 شرکت روسازی الحاوی

تصویر محتوا

قرارداد با دایلم کره جنوبی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 شرکت پالایش نفت اصفهان

تصویر محتوا

تعطیلی خطوط تولید و تلاش برای فروش املاک شرکت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 شرکت کارخانجات پارس الکتریک