گزارشات مجامع
تصویر محتوا

طرح توسعه سولفات سدیم

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 29/12/1396 شرکت معدنی املاح ایران

تصویر محتوا

همکاری تنگاتنگ شرکت با داروسازی کوبل

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به آذر 1396 شرکت داروسازی دکتر عبیدی

تصویر محتوا

افزایش تعرفه واردات لاستیک

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 30/09/1396 شرکت کویرتایر

تصویر محتوا

افزایش ظرفیت تولید

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت شهد

تصویر محتوا

خروج از پروژه حقانی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

تصویر محتوا

ریسک تک محصولی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت ایران ارقام

تصویر محتوا

افزودن 100 واگن جدید به اوگان فعلی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان

تصویر محتوا

احتمال تعدیل سودآوری

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت قند نیشابور

تصویر محتوا

بیشترین ضریب استحصال در بین کارخانجات قندی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/04/1396 شرکت قند لرستان

تصویر محتوا

قرارداد کشت 1.000 هکتار چغندرقند پاییزه با کشاورزان جنوب استان فارس

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/04/1396 شرکت قند مرودشت

تصویر محتوا

راه اندازی فاز سوم شرکت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/06/1396 شرکت پتروشیمی پردیس

تصویر محتوا

بیشترین میزان دریافت چغندر دریک نوبت

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/04/1396 شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

تصویر محتوا

پرداخت اقساط خرید نیروگاه منتظر قائم

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

تصویر محتوا

راه اندازی پالایشگاه گازی بیدبلند و پتروشیمی گچسارران در انتهای سال 1397

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/03/1396 شرکت هلدینگ خلیج فارس

تصویر محتوا

راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 31/02/1396 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین