آدرس شعب تهران و شهرستانها

 تهران - دفتر مرکزی 

آدرس: شهرك غرب، بلوار دادمان،‌ خ فخارمقدم،‌ نبش بوستان دوم غربي، پلاك 22، كدپستي: 1468863711

شماره هاي تماس: 88373220 - 88379446 - 41772000 (021)  نمابر/فكس: 88373220 - 88361715 (021)

پذیرش: 41772101-021

 شعبه تبریز   

آدرس: خيابان ارتش جنوبي، اداره پست،‌طبقه دوم،‌ نمايندگي بورس منطقه اي رفاه،‌ كدپستي: 5138675969

شماره هاي تماس: 8-35410147 (041)   نمابر/فكس: 35410146 (041)

 شعبه اصفهان  

آدرس: چهارباغ بالا،‌چهار راه نظر، ساختمان بورس، طبقه3، نمايندگي بورس منطقه اياصفهان،‌ كدپستي: 8163613371

شماره هاي تماس: 36671988 (031)  نمابر/فكس: 36670731 (031)

 شعبه زنجان

آدرس: سعدي شمالي،‌ روبروي بيمارستان ارتش، ساختمان شمس، طبقه اول، كدپستي: 4513645899

شماره هاي تماس: 7-33560906 (024)  نمابر/فكس: 7-33560906 (024) 

 شعبه شيراز

آدرس: خيابان زند، نرسيده به ميدان امام حسين، اداره امور شعب استان فارس، طبقه همكف، كدپستي:7135718335

شماره هاي تماس: 32339868 (071)   نمابر/فكس: 32339869 (071)    

 شعبه كرمان

آدرس: بلوار شهيد صدوقي، كوچه 3، جنب پست بانك، طبقه 4، بورس منطقه اي رفاه كرمان، كدپستي: 7617785715

شماره هاي تماس: 32460089 (034)  نمابر/فكس: 32470089 (034)

 شعبه مشهد

آدرس: ششصد دستگاه، پيام 8، پلاك 54، طبقه سوم، نمايندگي بورس منطقه اي رفاه، كدپستي: 9185833581

شماره هاي تماس: 37674532 (051)  نمابر/فكس: 37674532 (051) 

 شعبه قم 

آدرس: خیابان صفائیه، نبش کوچه 39، بانک رفاه شعبه صفائیه، مسئول دفتر پذیرش: آقای محمدحسین حسنی

شماره تماس: 37840513 - 025  نمابر/فکس: 37840517 - 025

 شعبه قزوین

آدرس: خیابان ولیعصر، نرسیده به پل طالقانی، روبروی بیمه، بانک رفاه شعبه مرکزی قزوین، مسئول دفتر پذیرش: آقای جلال چگینی

شماره تماس: 33237630 - 028  نمابر/فکس: 33237630 - 028

 شعبه شهرکرد

آدرس: چهار راه ورزش، بانک رفاه شعبه مرکزی شهرکرد، مسئول دفتر پذیرش: خانم مهرنوش اسکندری

شماره تماس: 32250603 - 038  نمابر/فکس: 32250603 - 038

 شعبه کیش

آدرس:کیش خانه گستر لاین اصلی، بلوک1، ورودی2، واحدS9، طبقه دوم (روبروی هتل ارم)،پذیرش کالا:خانم راستی پیشه

شماره تماس: 09173064835 - 09356269709

شرکت برجسته توس

آدرس: مشهد - بلوار وکیل آباد - وکیل آباد 77 - پلاک 4 - واحد 3 

شماره تماس: 35012535-051

شعب